dr hab. inż. Agata Pierścieniak

Email agata.pierscieniak@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 24 55
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/agata.pierscieniak

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Zarządzania w Przemyśle, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Gmach B, 711
Numer telefonu (58) 347 24 55
Email Agata.Pierscieniak@zie.pg.gda.pl

Notka biograficzna

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1992). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2004 na SGGW w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w roku 2016 na SGH w Warszawie. W latach 1998-2018 pracowała na Uniwersytetu Rzeszowskim (Wydział Ekonomii), gdzie oprócz działalności naukowej w latach 2007-2014, koordynowała realizację projektów w ramach POKL. W latach 2018-2020 była pracownikiem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a od 2020 roku jest pracownikiem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała na licznych szkoleniach i kursach m.in szkolenia ICT for Lecturers (2012) oraz CLIL (2010, 2013) odbyte w Wielkiej Brytanii. Posiada certyfikat Marketplace (2012) oraz Pearson BCTE Professional Certyficate (2014). Odbyła staże m.in w Hitotsubashi University (Japan), Huddersfield University (Wieka Brytania), College of Charleston South Carolina, (USA), Instituto de Estudos Superiores de Fafe (Portugalia). Aktywnie współpracuje z West University of Timisoara (Rumunia), Jiman University (Chiny), Science B.N.College of Engineering and Technology (Indie), Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy, SGH, Politechniką Czestochowską, WSB. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z potencjałem kooperacyjnym organizacji, teorią współpracy, innowacjami czy zarządzaniem projektami. Swoje badania prowadzi w różnych typach organizacji. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych m.in z programów Leonardo da Vinci, 7PR. Współpracuje z praktyką gospodarczą w charakterze eksperta m.in z NCBIR oraz Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości.

Zainteresowania naukowe

  • Współpraca międzyorganizacyjna (kontekst teoretyczny i praktyczny),
  • Potencjał kooperacyjny
  • Innowacje, mądrość i inteligencja organizacji

Prace dyplomowe – przykładowe obszary tematyczne

  • Współpraca (międzyorganizacyjna, wewnątrzorganizacyjna)
  • Planowanie strategiczne
  • Innowacje społeczne
  • Zarządzanie projektami