dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

Email ansob@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 51, (58) 347 22 05, (58) 347 27 63
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/ansob

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 201A
Numer telefonu (58) 347 27 63
Email aneta.luczkiewicz@pg.edu.pl
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Miejsce pracy Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 201A
Numer telefonu (58) 347 27 63
Email aneta.luczkiewicz@pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Prodziekan ds. współpracy i promocji
Miejsce pracy Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Gmach Główny, 159
Numer telefonu (58) 347 17 51, (58) 347 22 05