dr inż. Justyna Płotka-Wasylka

Email juswasyl@pg.edu.pl
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/juswasyl

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny

Notka biograficzna

Urodziła się w Słupsku (24.03.1986).
W 2005 roku ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego w Wejherowie i rozpoczęła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Po ich ukończeniu w 2010 rozpoczęła pracę naukową na tej uczelni, uzyskując w 2014 roku stopień doktora nauk chemicznych. Tematem jej rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. Marka Biziuka oraz dr Caluma Morrisona (Uniwersytet w Glasgow) było „Opracowanie charakterystyki metamfetaminy oraz jej zanieczyszczeń otrzymanych na drodze syntezy metodą EMDE pod względem składu enancjomerycznego”.

~

Born 1986, Słupsk, Poland.
Studies in chemistry at Faculty of Chemistry of the Gdańsk University of Technology (2005-2010). PhD in 2014 (presentation of the thesis entitled: " The characterization of enantiomeric composition and impurity profile of methamphetamine and its chlorointermediates synthesized by EMDE method ").