Hull strength assessment of the designed ships

Przedstawiono metody i wyniki analizy wytrzymałości konstrukcji kadłubów czterech statków zaprojektowanych w ramach EUREKA Project E!2772: zbiornikowca, kontenerowca, Ro-Ro i statku rzeka-morze. Obliczenia wykonano według zaleceń i wymagań przepisów Det Norske Veritas.

Selected problems concerning strength of a floating dock with roof

W pracy przedstawiono modele i wyniki analizy wytrzymałości konstrukcji zadaszonego doku pływającego. Obliczono, że ścianki wiązarów zadaszenia, aby mogły przenieść obciążenia środowiskowe, muszą mieć grubość 24 mm. Ciężkie przesuwne segmenty zadaszenia generują w dennikach pontonu doku naprężenia sięgające 25% wartości dopuszczalnych. Wytężenie konstrukcji pontonu doku i podbudowy, obciążonych ciężarem zadaszenia i dokowanego statku, minimalizowano szukając optymalnego rozmieszczenia balastu wyrównawczego. Problem rozwiązano na dwa sposoby: analitycznie - stosując uproszczony model ciągły belki na podłożu sprężystym oraz numerycznie, wykorzystując do dokładnego, dyskretnego modelu MES metodę programowania liniowego.

Strenght analysis of the floating dock-ship system.

Omówiono krytycznie wymagania przepisów towarzystw klasyfikacyjnych dotyczące wytrzymałości doków pływających. Przedstawiono wyniki analizy MES sił wewnętrznych i naprężeń w kadłubie doku o długości podporowej 255m, obciążonego ciężarem masowca o długości między pionami 252m i masie 20900 ton. Pokazano wpływ na wartość sił redukcji w kilblokach i naprężenia takich czynników jak: rozłożenie balastu wyrównwczego w zbiornikach doku, sztywność na zginanie dna doku, zwiększona masa jednostkowa rejonu maszynowni statku w stosunku do części pozostałej, obniżenie wysokości podbudowy drewnianej na niektórych kilblokach.

Ultimate strength analysis of bulk carriers corrugated bulkheads

Przedstawiono rozważania i obliczenia, których celem była ocena jakości standardu wytrzymałości grodzi falistych masowców, wprowadzonego w 1998 r. przez IACS i wdrożonego do konwencji SOLAS. Wykonane nieliniowe obliczenia MES nośności granicznej zginanych fal grodzi wykazują, że standard ten jest zbyt optymistyczny.