dr hab. inż. Agnieszka Landowska

Email nailie@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/nailie
http://emorg.eu/

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 649
Numer telefonu (58) 347 29 89
Email nailie@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021:

  • czwartek 11:30-12:30 (Skype i w pok. EA649)
  • piątek 10:00-11:00 (Skype, login: landowska.agnieszka)

Planowane nieobecności:

  • 12.11.2020 kosultacje się nie odbędą ze względu na spotkanie projektowe

Notka biograficzna

Ukończyła studia na dwóch kierunkach: Finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Informatyka na WETI Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku jest związana z Politechniką Gdańską. W 2006 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Aktualnie jej praca naukowa dotyczy zagadnień informatyki afektywnej (ang. affective computing), która zajmuje się komputerowymi metodami rozpoznawania ludzkich emocji. Od 2012 roku prowadzi grupę badawczą Emotions in HCI Research Group (http://emorg.eu/). Jest kierownikiem projektu badawczego Metody i narzędzia przetwarzania stanów emocjonalnych dla inteligentnych systemów edukacyjnych (AFFITS), finansowanego z Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Jest kierownikiem ze strony PG w projekcie Automatyzacja pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (AUTMON), realizowanym w konsorcjum ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prowadzi także projekt open source rozwoju Przyjaznych Aplikacji, czyli zestawu aplikacji wspomagających terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem. Brała także udział w pracach unijnego projektu COST LUDI - Play for Children with Disabilities.

Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej, głównie na kierunku Informatyka. Z zagadnień technicznych uczy projektowania baz danych, administrowania bazą danych Oracle. Prowadzi także przedmiot łączący perspektywę techniczną i ekonomiczną prowadzenia projektów IT, czyli Strategie Informatyzacji. W pracy dydaktycznej chętnie stosuje metody warsztatowe i wspiera proces edukacyjny e-technologiami.

Agnieszka Landowska since year 2000 works for Gdansk University of Technology, FETI, Department of Software Engineering. She is a member of scientific organizations AAAC, PTNEI, and EDEN. Her research concentrates on affective computing methods and human-computer interaction. She initiated Emotions in HCI Research Group.

Links: