dr inż. Agnieszka Landowska

Email nailie@pg.edu.pl
Numer telefonu 583472989
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/nailie
http://emorg.eu/

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Oprogramowania, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 649
Numer telefonu 583472989
Email nailie@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: poniedziałek 13:00-13:45, czwartek 14:00-14:45.

 

W dniu 10.06.2019 konsultacje przesunięte na godzinę 14 ze względu na debatę studencką o kształceniu.

 

Planowana nieobecność: 27.06.2019 - wyjazd służbowy

 

Notka biograficzna

Ukończyła studia na dwóch kierunkach: Finanse i bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Informatyka na WETI Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku jest związana z Politechniką Gdańską. W 2006 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych.

Aktualnie jej praca naukowa dotyczy zagadnień informatyki afektywnej (ang. affective computing), która zajmuje się komputerowymi metodami rozpoznawania ludzkich emocji. Od 2012 roku prowadzi grupę badawczą Emotions in HCI Research Group (http://emorg.eu/). Jest kierownikiem projektu badawczego Metody i narzędzia przetwarzania stanów emocjonalnych dla inteligentnych systemów edukacyjnych (AFFITS), finansowanego z Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Jest kierownikiem ze strony PG w projekcie Automatyzacja pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (AUTMON), realizowanym w konsorcjum ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prowadzi także projekt open source rozwoju Przyjaznych Aplikacji, czyli zestawu aplikacji wspomagających terapię behawioralną dla dzieci z autyzmem. Bierze także udział w pracach unijnego projektu COST LUDI - Play for Children with Disabilities.

Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej, głównie na kierunku Informatyka. Z zagadnień technicznych uczy projektowania baz danych, administrowania bazą danych Oracle. Prowadzi także przedmiot łączący perspektywę techniczną i ekonomiczną prowadzenia projektów IT, czyli Strategie Informatyzacji. W pracy dydaktycznej chętnie stosuje metody warsztatowe i wspiera proces edukacyjny e-technologiami.

Jest redaktor naczelną czasopisma EduAkcja.Magazyn edukacji elektronicznej, a od 2015 roku członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Internetowego Edukacji Internetowej. Jest także członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych takich jak European Distance Education Network oraz Association for Advances of Affective Computing. Wśród wielu aktywności prowadzonych lokalnie na Wydziale warto wyróżnić prowadzenie studenckiego koła naukowego Affective Computing.

Agnieszka Landowska since year 2000 works for Gdansk University of Technology, FETI, Department of Software Engineering. She is a Chief Editor of scientific journal EduAction. Electronic Education Magazine and a member of scientific organizations AAAC, PTNEI and EDEN. Her research concentrates on Intelligent Tutoring Systems and affective computing methods. She initiated Emotions in HCI Research Group and conducts resarch on software usability testing as well as Affective Tutoring Systems design. She is a supervisor of Affective Computing scientific student group. She believes, that two things facilitate success: self-discipline and determination.

Links: