dr Anita Maria Dąbrowicz-Tlałka

Email anita@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 61 90
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/anita

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr
Miejsce pracy Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość
Centrum Nanotechnologii B Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, 101,102
Numer telefonu (58) 348 61 90

Pełnione funkcje

Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania
Miejsce pracy Rektor
Zastępca Dyrektora ds.Rozwoju Dydaktyki CNMiKnO
Miejsce pracy Centrum Naucz. Matemat.i Kształcenia na Odległość
Centrum Nanotechnologii B pokój 102
Numer telefonu (58) 348 61 90

Wiadomość dla studentów

Szczegółowy plan zajęć: TUTAJ

Konsultacje odbywają się w budynku Nanotechnologii B i CNMiKnO - MAPA KAMPUSU

Jest możliwość ustalenia dodatkowych konsultacji w zaproponowanym przez studentów terminie.

Informacje - zasady zaliczania przedmiotu, terminy kolokwiów i egzaminów, materiały edukacyjne:

 • WCh - Bt, Ch, ChB, TCh - semestr I - TUTAJ
 • WCh - Bt, Ch, ChB, TCh - semestr II - TUTAJ
 • WETI - Informatyka - TUTAJ

Informacje o obowiązkowych szkoleniach dla studentów (w tym z eNauczania): TUTAJ

Notka biograficzna

Most Wiedzy: TUTAJ

Curriculum Vitae - Academic Qualifications:

 • M.Sc. in Mathematics
  • Institute of Mathematics, Faculty of Mathematics and Physics, University of Gdańsk - Gdańsk
 • Postgraduate Studies in Computer Science
  • Faculty of Mathematics and Physics, University of Gdańsk - Gdańsk
 • Ph.D. in Mathematics
  • Institute of Mathematics, Poznań University of Technology - Poznań
 • Employments (Skills and Teaching)
  • Gdańsk University of Technology - Faculty of Applied Phisics and Mathematics
  • Tulane University - New Orleans, USA
  • Gdańsk University of Technology - Vice Head of Mathematics Teaching Department
  • Gdańsk University of Technology - Vice Head of Mathematics Teaching and Distance Learning Centre

Zainteresowania zawodowe:

dydaktyka matematyki na poziomie akademickim z wykorzystaniem modelowania matematycznego oraz metodyka prowadzenia tego typu zajęć w formule blended-learning oraz e-learning, przygotowywanie zawartości e-kursów zawierających aplikacje do wizualizacji pojęć z zakresu nauk ścisłych i technicznych, udział w projektowaniu i rozbudowie LMS na Politechnice Gdańskiej.

Professional interests:

didactics of mathematics on university level, math modeling based teaching and methodology of teaching with the use of blended-learning and e-learning, preparing teaching materials that include applications for visualizing scientific and technical terms, using ICT technology in education, involvement in design and development of the University’s LMS.