E-LEARNING NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ - HISTORIA ROZWOJU W LATACH 1995-2020

Internet oraz kształcenie oparte na wykorzystaniu e-technologii stały się nieodłącznym elementem edukacji. Artykuł przedstawia zarys historii rozwoju e-learningu na Politechnice Gdańskiej, przykładowe rozwiązania technologiczne, elementy tworzenia struktur organizacyjnych oraz związanych z legislacją, a także wybrane projekty wykorzystujące szeroko pojęte e-technologie w edukacji akademickiej realizowanej na Uczelni

Platforma eNauczanie – miejsce na edukację i spotkania – warto profesjonalnie dzielić się wiedzą

Każda z uczelni w Polsce korzysta z rozwiązań technologicznych pozwalających na organizowanie i wspomaganie nauczania przez Internet. Są to tzw. platformy edukacyjne. Podstawowe zadanie tych rozwiązań, będących czasami zaawansowanymi systemami, polega na gromadzeniu materiałów dydaktycznych, ich organizowaniu i udostępnianiu odbiorcom przez Internet. Spopularyzowanie swojej marki w Internecie to jedno, ale zapewnienie sobie dobrej pozycji na rynku to zupełnie inna sprawa. Prowadzenie działalności w branży edukacyjnej wymaga uwiarygodnienia siebie jako profesjonalisty w danej dziedzinie oraz świetnego nauczyciela, który potrafi przekazać najnowszą wiedzę oraz zachęcić swoich studentów do podnoszenia kompetencji. Tylko kompleksowe systemy zarządzania wiedzą dają możliwość oceny umiejętności w zakresie różnych bloków tematycznych, kontroli postępów, budowania inteligentnego systemu wsparcia i weryfikacji. Tylko dobrze przemyślane i funkcjonalne rozwiązania edukacyjne pomagają w budowaniu marki uczelni i zachęcaniu przyszłych studentów do nauki – a dzięki Internetowi dzieje się to nie tylko w kraju, ale i za granicą. Przecież wiadomo, że dobra pozycja uczelni opiera się na wiedzy, umiejętnościach i profesjonalizmie pracowników otwartych na świat i nowe możliwości, jakie stwarza technologia.

Technologia w kształceniu na kierunkach inżynierskich – czyli jak przygotować studentów do życia, a nie tylko do egzaminów

Najważniejszym zadaniem uczelni wyższych jest edukacja przygotowująca do przyszłej pracy, w tym naukowej, do życia w środowisku pełnym ciągle ewoluujących rozwiązań technologicznych i wypełnionego powszechnym dostępem do informacji (i to nie zawsze prawdziwej i sprawdzonej). Doskonale wiemy, że stosowanie wiedzy w praktyce nie tylko sprzyja rozwijaniu zainteresowania jej pogłębianiem, ale kształtuje zdolność naukowego rozumowania poprzez stawianie i weryfikowanie hipotez. Warunkiem odniesienia sukcesu na rynku pracy w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości jest podążanie za tempem tych przemian. Osiągnięcie tego sukcesu jest wyzwaniem o charakterze interdyscyplinarnym – jedną z dziedzin, która nie ucieknie przed zmianami, jest edukacja. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w kształceniu ma duże znaczenie dla zdolności adaptacyjnych studentów do dzisiejszego świata. Nie chodzi oczywiście o promowanie edukacyjnych gadżetów technologicznych, ale o przemyślaną koncepcję wysokojakościowej edukacji opartej na najnowszej wiedzy.

Budowa środowiska e-learningowego wspierającego kształcenie na uczelni technicznej

Prace nad wykorzystaniem technologii ICT w edukacji sięgają lat 90. ubiegłego wieku, gdy rozwój Internetu zainspirował wielu naukowców i nauczycieli do wykorzystania go w celach dydaktycznych. W 2007 r. Politechnika Gdańska przystąpiła do realizacji projektu eUczelnia, który miał na celu opracowanie i wdrożenie na Politechnice Gdańskiej platformy udostępniającej szeroko rozumiane e-usługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego. W ramach projektu eUczelnia zespół Centrum Usług Informatycznych, przy udziale firm zewnętrznych, stworzył interaktywną, elektroniczną platformę, na której znalazło się siedem współpracujących ze sobą modułów: eDziekanat, eWspółpraca, eArchiwum, eKontakt, eStudent, eNauczanie, eNauka. Artykuł opisuje wybrane aspekty modułowej budowy systemu ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności wspierających e-nauczanie oraz ich powiązania z platformą edukacyjną oraz portalem MojaPG.

ePBL – czyli nauka poprzez realizację projektu w środowisku wirtualnym

Kształcenie inżynierów stanowi niezwykle istotny element systemu edukacyjnego każdego nowoczesnego państwa, ponieważ to właśnie dobrze przygotowana kadra inżynierska decyduje o tempie rozwoju i poziomie infrastruktury danego kraju. Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie edukacyjnym jest naturalną konsekwencją „informatyzacji” życia. Pokolenia dorastające w świecie wszechobecnych komputerów, urządzeń mobilnych i cyfrowej komunikacji wymuszają modernizację modeli kształcenia. Jedną z nowszych metod kształcenia jest Problem-Based Learning (PBL; nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów) i ściśle z nim związany Project-Based Learning (kształcenie oparte na projektach). Nie jest to prosta metoda, ponieważ wiedza, jaką zdobywają studenci, jest ukryta w zadaniu, a cele kształcenia są realizowane podczas prac nad jego rozwiązaniem. Jeżeli kształcenie oparte na projekcie ma odbywać się zdalnie, wtedy przy wyborze wirtualnego środowiska pracy zespołowej należy uwzględnić metodykę i specyfikę prowadzonych zajęć. Technologia skutecznie zdominowała również sferę „umiejętności miękkich”, jakich muszą nabyć absolwenci uczelni wyższych i dlatego pamiętać należy, że zmiany w zakresie kształcenia na odległość i stosowanych w nim technologii też są olbrzymie. Ostatnio wiele się mówi o fenomenie Learning Record Store (LRS) i powiązanego z nim nowego standardu Tin Can API (nazywanego również xAPI). Pozwala to m.in. na budowanie systemu, który pokazuje zdobywane przez studenta umiejętności, co może mieć wielkie znaczenie na rynku pracy czy przy podejmowaniu decyzji o profilu dalszej edukacji.

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów – otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji

Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian zarówno na poziomie myślenia o dydaktyce akademickiej, jak i o metodach jej rozwoju. 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej druga edycja Konferencji „e Technologie w Kształceniu Inżynierów”. Wśród ponad 120 uczestników Konferencji mieliśmy przyjemność gościć między innymi przedstawicieli ponad dwudziestu uczelni z Polski i z zagranicy (Holandii, USA i Ukrainy) oraz Fundacji Młodej Nauki. Z wystąpień oraz dyskusji kuluarowych wynika jasno, że na wielu uczelniach, również zagranicznych, poszukuje się rozwiązań zmieniających tradycyjny sposób kształcenia akademickiego i metody promowania najskuteczniejszych form kształcenia wspartego technologią. Chodzi tu zarówno o wprowadzanie rozwiązań technologicznych, jak i działań związanych z przygotowaniem pracowników do prowadzenia zajęć ze studentami oraz zapewnianiem wsparcia metodycznego oraz technicznego.

e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, czyli MOOC tegorocznej konferencji

Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbyła się na Politechnice Gdańskiej II Konferencja „e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” („e-Technologies in Engineering Education”). Konferencja miała na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. W czasie tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, przedstawiano przykłady wykorzystania najnowszych technologii w kształceniu na kierunkach inżynierskich, w tym technologii mobilnych, oraz zaprezentowano modele tworzenia dydaktycznych zasobów multimedialnych. Na konferencji mieliśmy okazję zapoznać się również z projektami związanymi z e-kształceniem realizowanymi również na Politechnice Gdańskiej.

Kuchnia edukacyjna – czym skorupka za młodu nasiąknie...

W praktyce nauczyciela akademickiego oczekujemy łatwych, tanich i szybkich przepisów, które pomogą nam motywować studentów do nauki. Przemiany w szkolnictwie, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, oraz nowe technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głęboki przełom we współczesnym społeczeństwie. Jeżeli chcemy dobrze i skutecznie uczyć, nie obędzie się bez głębokich zmian na poziomie myślenia zarówno o dydaktyce akademickiej, jak i o metodach jej rozwoju. Aby powstały dobre e-zajęcia, powinien je przygotować przygotowany merytorycznie znawca tematu, rozumiejący konieczność podzielenia się sukcesem z metodykiem e-nauczania oraz informatykiem i grafikiem, którzy nadadzą ostateczny kształt e-materiałom. Nauczyciel akademicki może stworzyć e-podręcznik na wzór tradycyjnych książek. Ale ten sposób przekazywania wiedzy będzie tak samo mało wykorzystywany przez studentów jak wydrukowane notatki. Prawdziwe e-zajęcia muszą łączyć to, co może zaoferować nauczyciel, z tym, co może zaoferować technologia.

Technologia w nauczaniu matematyki

Technologie informatyczne i komunikacyjne spowodowały głębokie zmiany społeczne. Ma to istotny wpływ również na edukację. Zmienia się dydaktyka matematyki oraz metodyka nauczania w tym zakresie. Inne umiejętności stają się istotne dla maturzystów poszukujących dalszych ścieżek rozwoju oraz tych, którzy chcą przygotować się do zajęcia dobrej pozycji na rynku pracy. Zmienia się również rola nauczyciela w procesie kształcenia. Technologia niesie ze sobą też wiele zagrożeń. W kształceniu trzeba rozważnie wyznaczyć złoty środek - pozwalający uczniowi na zdobycie wiedzy i umiejętności - aby nie był on tylko użytkownikiem aplikacji, ale też twórcą nowych rozwiązań.

e-Technologie w kształceniu inżynierów, czyli nowoczesna edukacja pokolenia mediów cyfrowych

Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniają współczesną edukację i pozwalają na wprowadzanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy i zdobywania umiejętności. Popyt na wiedzę jest ogromny – kształtuje go coraz bardziej zaawansowane technologicznie i infor - macyjnie społeczeństwo oraz rynek pracy, na którym wiele osób, pracujących w zawodach do tej pory nie wymagających umiejętności cyfrowych, stanęło przed koniecznością poszukiwania nowych ścieżek dalszego kształcenia lub budowania nowych dróg swojej kariery zawodowej. Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów , która odbyła się dnia 30 kwietnia 2014 r. na Politechnice Gdańskiej, była właśnie miejscem, w którym wszyscy zainteresowani mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu modeli i strategii pedagogicznych w e-nauczaniu oraz możliwościami i ograniczeniami, jakie niesie technologia w kształceniu technicznym. Konferencja miała na celu między innymi popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.