dr hab. Katarzyna Kazimierczuk

Email katarzyna.kazimierczuk@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 88
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/katarzyna.kazimierczuk

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 52
Numer telefonu (58) 347 20 88