Wspólne posiedzenie IBM CAS Executive Advisory Board oraz Rady Naukowej PTI Projekt SMART CITIES Cykliczne spotkanie z przedstawicielami IBM