Cykliczne spotkanie z przedstawicielami IBM

W dniu 21 stycznia 2015 roku odbyło się w siedzibie WIT spotkanie Prof. Cezarego Orłowskiego - dyrektora IBM CAS Gdańsk z Panią Iwona Wciślak -  IBM Country GEO Expansion Territory Manager oraz Panem Markiem Okularczykiem - IBM Business Development Executive, poświęcone w całości rozwojowi systemu Inteligent Operating Centre (IOC). Spotkanie miało na celu ocenę stanu prac nad rozwojem tego systemu, miejsca CAS w jego rozwoju oraz możliwościami jego wdrożenia dla potrzeb inteligentnych miast. Rozważano możliwości wykorzystania systemu dla innych obszarów projektowych poza monitorowaniem pyłu PM10 oraz hałasu. Współpraca CAS z innymi centrami WIT stworzyła warunki do analizy przydatności systemu IOC dla Centrum Ropy i Gazu oraz Centrum Technologii Energetycznych.