Projekt SMART CITIES

Wsparcie procesów urbanistycznych systemami monitoringu ochrony środowiska 

Głównym celem projektu jest budowa systemu przetwarzania danych (system informatyczny oraz system pomiarowy) hałasu oraz zanieczyszczeń  pyłem PM10 w Gdańsku dla wspomagania zmian urbanistycznych.

W ramach projektu można wyodrębnić cele poboczne, takie jak:

  • Montaż urządzeń pomiarowych monitorujących natężenie pyłu PM 10 oraz hałasu w wyznaczonych miejscach na terenie miasta
  • Budowa i implementacja serwera www, budowa interfejsu graficznego dla prezentacji i przetwarzania danych
  • Budowa systemu do wspomagania podejmowania decyzji dla ograniczania poziomu pyłu PM10 i hałasu.

Załącznik - szczegóły budowy systemu.

 

Załączone pliki