Wspólne posiedzenie IBM CAS Executive Advisory Board oraz Rady Naukowej PTI

W dniu 25 maja 2015 r. w Gdańsku w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Rady Naukowej PTI oraz IBM CAS Executive Advisory Board (EAB), poświęcone współpracy nauki z biznesem. Spotkanie (podobnie jak  pierwsze listopadowe) poświęcone było problematyce wdrażania systemów Smart Cities.

Plan spotkania

  1. Prezentacja kolejnej wersji rozwijanego dla Gdańska systemu Intelligent Operating Centre (IOC) wyposażana przez zespół CAS w inteligentne algorytmy przetwarzania danych pochodzących z czujników pomiarowych pyłu PM10 i hałasu.
  2. Przedstawienie systemu decyzyjnego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego opartego na regułach rozmytych.
  3. Prezentacja sześciu artykułów naukowych będących wynikiem badań IBM CAS w Gdańsku do IBM Journal of Research and Development (Lista JCR).

W spotkaniu udział wzięli:

Prof. Zdzisław Szyjewski – Przewodniczący Rady Naukowej PTI

Prof. Cezary Orłowski – Przewodniczący IBM EAB

Izabela Disterheft - Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Przedstawiciele Rady Naukowej PTI

Prof. Leszek Maciaszek, Dr hab. Zenon Sosnowski

Przedstawiciele Rady Naukowej EAB

Prof. Zdzisław Kowalczuk, Prof. Ngoc-Thanh Nguyen

Przedstawiciele IBM

Mariusz Ochla, Piotr Pietrzak, Marek Okularczyk, Iwona Wciślak

Magdalena Haas - Urząd Marszałkowski Gdańsk

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w  Gdańsku

Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Jan Grabowski, Joanna Tobolewicz

Politechnika Gdańska

Dr inż. Aleksander Orłowski, Dr inż. Pawel Kaplanski, Dr  inż. Tomasz Sitek

Zespół projektowy IOC

Alicja Mięsikowska, Matusz Hals, Michał Marchliński, Witold Pokrzywnicki

Spotkanie otworzył przewodniczący EAB prof. Cezary Orłowski, który powitał zebranych, przedstawił plan spotkania i poprosił obecnych o przedstawienie się. Następnie odbyła się prezentacja warstw systemu IOC. Przedstawiono portrety systemu obejmujące prezentacje czujników i ich specyfikację. Kolejno zaprezentowano portrety prezentujące funkcjonalności systemu: symulację pyłu i hałasu oraz wspomaganie decyzji w zakresie przekraczania poziomów pyłu i hałasu. Dodatkowo uwzględniono zintegrowane z IOC systemy Airpomerania (Armaag Gdańsk), mapę akustyczną Gdańska (Urząd Miejski Gdańsk) oraz mapę wrażliwości. Pokazano także miary procesów miasta w postaci kluczowych wskaźników wydajności dla kilku scenariuszy decyzyjnych miasta (awaryjnego lądowania samolotu, przekroczenia poziomu pyłu). Następnie pracownicy Politechniki Gdańskiej omówili sześć artykułów będących efektem prac badawczych nad rozwojem IOC:

  1. High-level model for the design of KPIs for Smart Cities systems
  2. Implementation of business processes in Smart Cities technology
  3. Designing aggregate KPIs as a method of implementing decision-making processes in the management of Smart Cities
  4. Smart Cities system design method based on Case Based Reasoning
  5. Model of an integration bus of data and ontologies of Smart Cities processes
  6. Ontology of the design pattern language for Smart Cities systems

 

Po prezentacji artykułów rozpoczęła się dyskusja, w której kolejno zabierali głos: prof. Kowalczuk, Pani Iwona Wciślak, Pan Jan Grabowski oraz Pani Magdalena Haas, wskazując na potrzebę wykorzystywania systemu przez miasto.  Potrzebę wsparcia dla zespołu projektowego Politechniki Gdańskiej zasugerował Pan Piotr Pietrzak, przedstawiciel IBM. Następnie zabrała głos Pani Joanna Tobolewicz, wskazując na ograniczenia stosowalności takich systemów z uwagi na uwarunkowania zamówień publicznych.

Spotkanie podsumował prof. Cezary Orłowski, który podziękował zebranym za przybycie, udział w dyskusji i zaprosił na kolejne spotkanie.