Projekty

Współzałożyciele Centrum Studiów Zaawansowanych i beneficjenci projektów tam realizowanych zgodnie podkreślili ważną rolę CAS w zacieśnianiu współpracy uczelni i firm, ale również wskazali na potrzebę generowania i wdrażania pomysłów stanowiących rozwiązania konkretnych, najbardziej aktualnych problemów biznesowych firmy IBM i jej partnerów. Takie podejście ukierunkowuje działania CAS w stronę czterech głównych obszarów badawczych, do których zaliczono:

·         rozwój systemów zarządzania miastem w duchu Smarter Planet (w oparciu o Intelligent Operating Centre),

·         budowę aplikacji mobilnych dla produktów rodziny IBM Rational,

·         budowę modeli referencyjnych wspierających cykl wytwarzania oprogramowania,

·         rozwój środowisk wytwarzania oprogramowania (ang. Software Development Environments).