inż. Konrad Jeznach

Email konrad.jeznach@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 20 86
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/konrad.jeznach

Zajmowane stanowiska

Referent techniczny
Miejsce pracy Centrum Morskich Technologii Militarnych
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-53
Numer telefonu (58) 347 20 86
Email konrad.jeznach@pg.edu.pl