Politechnika Gdańska rozpoczyna współpracę z Zespołem Kształcenia i Wychowania w Stężycy

W poniedziałek 19 lipca w Urzędzie Gminy Stężyca odbyło się oficjalne  podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską a Zespołem Kształcenia i Wychowania w Stężycy.

Naszą uczelnię reprezentowali prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej oraz parafujący umowę prof. Marek Dzida, Prorektor ds. Kształcenia, a także Dyrektorzy trzech Centrów : dr Barbara Wikieł, Dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, mgr Jolanta Wielgus, Dyrektor Centrum Języków Obcych oraz mgr Krzysztof Kaszuba Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego. Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy reprezentował Dyrektor Piotr Karasiński. Gospodarzem spotkania był Tomasz Brzoskowski, Wójt Gminy Stężyca

Na podstawie zawartej umowy Władze Politechniki Gdańskiej oraz Dyrekcja ZKiW zobowiązały się do działania na rzecz podwyższania jakości edukacji uczniów na poziomie licealnym oraz przygotowania ich do kontynuacji nauki na Politechnice Gdańskiej. Dotyczyć to będzie takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka oraz przedmiotów uzupełniających, które będą niezbędne absolwentom ZKiW podczas rekrutacji na studia na PG.

Na mocy podpisanego porozumienia uczniowie ZKiW będą mieli możliwość udziału w zajęciach, wykładach otwartych oraz ćwiczeniach i konsultacjach przygotowanych przez przedstawicieli Politechniki Gdańskiej, a także na bieżąco będą poznawali ofertę przygotowaną dla przyszłych studentów.  

Ponadto, pracownicy naszej uczelni będą współtworzyli oraz opiniowali programy edukacyjne ZKiW oraz będą dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem wśród kadry pedagogicznej.

Wraz z umową  współpracy zawarte zostały trzy umowy wykonawcze pomiędzy Zespołem Kształcenia i Wychowania w Stężycy a Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Centrum Języków Obcych oraz Centrum Sportu.

Na mocy dwóch pierwszych uczniowie szkoły ze Stężycy będą mogli uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach oraz warsztatach z zakresu matematyki oraz języka angielskiego i innych języków obcych nauczanych przez CJO. Ponadto umożliwiony zostanie udział dla zainteresowanych w imprezach edukacyjnych organizowanych przez CNMiKnO oraz CJO.

To co łączy Politechnikę Gdańską oraz Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy to łączenie edukacji na wysokim poziomie ze sportem. W ZKiW, w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego prężnie działają dwie sekcje – żeńska siatkówki występującej w I lidze PZPS oraz męska piłki nożnej, która w sezonie 2021/22 grać będzie w II lidze.

Dzięki trzeciej umowie wykonawczej zawodniczki oraz zawodnicy zespołów ze Stężycy, którzy podejmą naukę na Politechnice Gdańskiej trenować będą w drużynach ZKiW i dzięki temu przygotowywać się do występów na Akademickich Mistrzostwach Polski w siatkówce kobiet, siatkówce plażowej oraz piłce nożnej.

- To co nas łączy, to fakt, że nam się chce jeszcze działać. Chcemy współpracować na takich polach jak nauka matematyki, języków obcych oraz sport. Wiem, że są plany organizacji wspólnych imprez sportowych. Być może uda nam się wspólnie zorganizować Akademickie Mistrzostwa Polski, gdyż infrastruktura sportowa w Stężycy jest tak dobra, że moglibyśmy ściągnąć tu całą śmietankę sportowców akademickich- powiedział prof. Krzysztof Wilde. – Wy się rozwijacie, my się rozwijamy i chcemy rozwijać się wspólnie. Mamy przed sobą wiele możliwości - dodał

- Myślę, że jest to jedyny taki model w tej chwili w Polsce – podsumował podpisanie umowy Wójt Tomasz Brzoskowski. – Już wcześniej myśleliśmy o nawiązaniu współpracy z uczelnią wyższą, więc gdy tylko dowiedzieliśmy się o tej propozycji, nie wahaliśmy się ani chwili. Liczymy na to, że jak najwięcej naszych absolwentów ze swoimi umiejętnościami sportowymi dostanie się na Politechnikę, na wymarzone przez siebie kierunki  i będzie kontynuowało ścieżkę, na której będzie można łączyć naukę i sport – dodaje.