Obsługa

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Bołbot Magdalena
Dąbrowska Iwona
Górak Krystyna
Littwin Małgorzata – urlop macierzyński
Mazur Stanisława
Michalska Elżbieta
Obrycka Marzena
Orzechowska Aldona
Ostrowska Marzena
Peplińska Joanna
Rutkowska Alicja
Sobczak Marlena
Szmaków Magdalena

 

 

PRACOWNICY OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Ellert Grzegorz
Kowalski Michał
Michalski Andrzej
Rzepnikowski Marek
Szwabe Andrzej