Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2020/21

 

Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/21

 

Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze letnim 2019/20

 

Plan zajęć wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2019/20