Stypendium sportowe na Politechnice Gdańskiej

Kryteria przyznawania stypendiu sportowego

Aby otrzymać pozytywną opinię Centrum Sportu Akademickiego PG (par. 41. 3. Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 66/2020 z 28 września 2020 r).za osiągnięcia sportowe w jednej z dyscyplin  znajdujących się w harmonogramie  Akademickich Mistrzostw Polski studenci powinni reprezentować barwy Politechniki Gdańskiej lub w szczególnych przypadkach uzyskać zgodę trenera sekcji Politechniki Gdańskiej na reprezentowanie innej uczelni niż PG