Kierownictwo

Dyrektor Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej
mgr Krzysztof Kaszuba

krzysztof.kaszuba@pg.edu.pl

Pokój 119

Dyżur:
 

Konsultacje MS Teams:
środa 11:30-13:00

z-ca dyrektora ds. sportowych
mgr Andrzej Bussler

andrzej.bussler@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur:
poniedziałek 15:15-16:15

Konsultacje MS Teams:
poniedziałek 15:15-16:15

z-ca dyrektora ds. dydaktycznych
mgr Kazimierz Rozwadowski

kazimierz.rozwadowski@pg.edu.pl

Pokój 118

Dyżur:
poniedziałek 8:00-8:45

Konsultacje MS Teams:
środa 11:00-12:30