Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Gdańskiej, przeprowadzonego dn. 10.06.2020r. w formie zdalnej na kolejną, dwuletnią kadencję został wybrany Zarząd, w którego skład wchodzą:

Skład Zarządu:

1. Andrzej Bussler - Prezes Zarządu

2. Piotr Cerajewski

3. Joanna Leśniewska 

4. Julia Maciejewska 

5. Magdalena Peplińska

6. Mateusz Szczepankiewicz