Ze względu na to, że nasze Centrum powstało dzięki wsparciu środków unijnych, usługi badawcze są wykonywane w oparciu o zasady udzielania pomocy de minimis. Realizujemy również szkolenia specjalistyczne związane z wykorzystaniem naszej aparatury.

Realizacja usługi jest poprzedzona krótkim etapem formalnym. Dokładamy wszelkich starań, aby przebiegał on możliwie sprawnie.

Niezbędne formularze:

  1. Formularz wniosku o udzielenie pomocy de minimis w związku z realizacją usługi badawczej [pobierz] lub
  2. Formularz zgłoszeniowy na szkolenie [pobierz]
  3. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot przy ubieganiu się o pomoc de minimis [pobierz]
  4. Oświadczenie o udzielonej / nie udzielonej pomocy de minimis [pobierz]