inż. Maciej Gralewski

Email maciej.gralewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58)347 20 86
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/maciej.gralewski

Zajmowane stanowiska

Referent techniczny
Miejsce pracy Centrum Morskich Technologii Militarnych
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-48
Numer telefonu (58)347 20 86
Email maciej.gralewski@pg.edu.pl