dr inż. Paweł Sosnowski

Email pawel.sosnowski1@pg.edu.pl
Numer telefonu +48 58 347 2965
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pawel.sosnowski1

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 451
Numer telefonu +48 58 347 2965
Email psosnows@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Terminy konsultacji:

Piątek 10:00 - 12:00

Notka biograficzna

Dr Paweł Sosnowski rozpoczął karierę naukową na Politechnice Gdańskiej. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Kontynuował pracę naukową na Uniwersytecie Triestańskim we Włoszech, gdzie w 2013 obronił tytuł doktora. W następnych latach zdobywał doświadczenie zawodowe pracując z klientami firm we Włoszech, Niemczech i Polsce. W październiku 2019 powrócił na Politechnikę Gdańską jako Adiunkt na Katedrze Systemów Geoinformatycznych WETI.

 

Dr Paweł Sosnowski begun his scientific career on Gdańsk University of Technology. In 2009 he acquired the title of Master in Science, Engineer at the Applied Physics and Mathematics Faculty. He continued his research work at University of Trieste in Italy, where in 2013 he defended his PhD title. In the following years dr Sosnowski worked with customers of commercial entities from Italy, Germany and Poland. In October 2019 he returned to Gdańsk University of Technology as Assistant Professor at Department of Geoinformatics at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics.