dr inż. Karolina Gottfried

Email karolina.gottfried@pg.edu.pl
Numer telefonu (058) 347 15 90
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/karolina.gottfried

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Biuro Projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
Gmach B, 101
Numer telefonu (058) 347 15 90
Email kargottf@pg.edu.pl