Ocena analityczna i chemometryczna zdolności biowskaźnikowych fok do oceny stopnia zanieczyszczenia ekosystemu Morza Bałtyckiego

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Finansowanie projektu: GRANT MNiSW
Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem 3097/B/P01/2011 z dnia 2014-05-11

Monitoring uciążliwości zapachowej pochodzenia rafineryjno-bytowego w Aglomeracji Trójmiejskiej przy wykorzystaniu technologii elektronicznego nosa

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Finansowanie projektu: Program Badań Stosowanych
Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem PBS2/B2/24/2013 z dnia 2013-12-13

Przenośny system e-nos do określania pochodzenia surowcowego destylatów rolniczych

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Finansowanie projektu: OPUS
Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem UMO-2012/05/B/ST4/01984 z dnia 2013-03-05

EUROENVIRON WEBAIR | Zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach z wykorzystaniem serwera www

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Finansowanie projektu: EUREKA
Projekt realizowany w Wydział Chemiczny zgodnie z porozumieniem E! 3266/42/NCBiR/12/16/NCBiR/10 z dnia 2012-04-23