prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

Email chemanal@pg.edu.pl

Notka biograficzna

Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019.

Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił doktorat, a w 1985 r. zrobił habilitację. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został powołany w 1991 r., zaś na stanowisko profesora zwyczajnego w roku 1998. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1995 r.

Na Politechnice Gdańskiej pełnił funkcje prodziekana do spraw kształcenia (1990-1996)
i dziekana (1996-2002; 2005-2012) Wydziału Chemicznego. W latach 1995-2019 był również kierownikiem Katedry Chemii Analitycznej.

W latach 2002-2005 oraz 2012-2016 kierował Studium Doktoranckim na Wydziale Chemicznym.

Był autorem i współautorem ponad 1000 publikacji, w tym 8 książek na temat analityki zanieczyszczeń i monitoringu środowiska, zielonej chemii analitycznej, analityki żywności, a także promotorem 66 doktorów. Otrzymał ponadto 13 patentów.

Był twórcą metod do oznaczania wskaźników zanieczyszczenia powietrza, współtwórcą nowych sposobów wytwarzania gazowych mieszanin wzorcowych i bezmatrycowych materiałów oraz technik badania jakości powietrza. Stworzył gdańską szkołę chemii analitycznej.

Pełnił również liczne funkcje poza Politechniką Gdańską: m.in. w latach 2007-2016 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w latach 2016-2019 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT).

W latach 1994-2019 należał do Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk którego w latach 2007-2015 był przewodniczącym. W latach 2011-2014 należał do Komitetu Badań Morza, Polskiego Towarzystwa Chemicznego gdzie w latach 2004-2009 był przewodniczącym oddziału gdańskiego. Był ponadto członkiem wielu rad naukowych (m.in. Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej) oraz międzynarodowych towarzystw naukowych (International Association of Environmental Analytical Chemistry – IAEAC, International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC, Advisory Board International Association of Environmental Analytical Chemistry, Romanian Society of Analytical Chemistry). W 2017 roku został członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych w sekcji nauki przyrodnicze.

Zasiadał w 9 radach redakcyjnych czasopism naukowych i popularnonaukowych z listy filadelfijskiej m.in.: „Critical Reviews in Environmental Science and Technology”, „Critical Review in Analitycal Chemistry”, „Polish Journal of Environmental Studies”.

Został wyróżniony godnością profesora honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie (2000), doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2015) i Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (2015).

W roku 2001 uhonorowany Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, dwukrotnie Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony Medalem Wiktora Kemuli i Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Zmarł 14 kwietnia 2019 roku w Gdańsku.