mgr Aleksandra Wiśniewska

Email alewisni@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 25, (58) 347 20 72
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/alewisni

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 8
Numer telefonu (58) 347 14 25, (58) 347 20 72