Tytuł Data publikacji Autor
The chapter below presents the innovative solution consist in applying the cooling band to help holding the hot object. The solution was found through substitute inputs analysis and brain storm method. The new product was submitted in Polish Patent Office under the No. W.120905.
2012
Przemysław Kitowski
2012
Przemysław Kitowski
W niniejszej publikacji przedstawiono istotę identyfikowania strumieni wartości w firmach.
2012
Przemysław Kitowski
Autor przedstawia własne wskazówki cenne przy generowaniu pomysłów a następnie ich patentowaniu.
2012
Przemysław Kitowski
Materiał przekryciowo-izolacyjny
2011
Przemysław Kitowski
Wyświetlanie 16 - 20 z 21 rezultatów.
z 5