Powrót

Zastosowanie narzędzi Lean Management w doskonaleniu działalności przedsiębiorstwa

W niniejszym rozdziale przedstawiono zastosowanie wybranych narzędzi Lean Managment w przedsiębiorstwie. Przedstawiono opis narzędzi , sposób ich zastosowania w firmach oraz praktyczne rozwiązania. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, aby firma dobrze się rozwijała, powinna osiągnąć przewagę konkurencyjną oraz być odporna na nagłe wahania, czyli przewidywalna. Takie rozwiązania można osiągnąć poprzez wprowadzenie innowacyjnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, nie zapominając o jego aspektach psychologicznych, socjalnych, demograficznych oraz organizacyjnych

Słowa kluczowe

5 S KAIZEN KANBAN LEAN MANAGMENT TPM

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Kraj publikacji

Polska

Autor (1)


Jednostka badawcza

Katedra Zarządzania w Przemyśle

Wydział

Wydział Zarządzania i Ekonomii