dr hab. inż. Jacek Skibicki

Email jacek.skibicki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 29 71
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/jacek.skibicki

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-015
Numer telefonu (58) 347 29 71
Email jacek.skibicki@pg.edu.pl