dr hab. inż. Błażej Kudłak

Email blakudla@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 21 28
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/blakudla

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 232
Numer telefonu (58) 347 21 28

Notka biograficzna

Urodzony 1981, Inowrocław, Polska.
Studiował Technologie Ochrony Środowiska i Biotechnologię na Wydziale Chemicznym w Politechnice Gdańskiej. Uzyskał doktorat w 2011 roku. Od 2012 r. pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego PG do spraw Studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.
Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego od 2009 r.

~

Born in 1981, Inowrocław, Poland.
Studied Technologies of Environmental Protection and Biotechnology at the Faculty of Chemistry of Gdańsk University of Technology. Ph.D. in 2011. Faculty coordinator for Erasmus+ incoming students since 2012.
Member of Polish Chemical Society since 2009.