Powrót

Analiza porównawcza 2D i 3D klasycznego i bezstykowego elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych

Elektryczne ogrzewanie rozjazdów jest istotnym problemem technicznym i ekonomicznym. Z tych względów istnieje potrzeba prowadzenia badań w celu optymalizacji systemu ogrzewania rozjazdów kolejowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej układów ogrzewania rozjazdów kolejowych metodą klasyczną oraz z zastosowaniem grzejników odizolowanych termicznie od stopki szyny. Przeprowadzono analizę 2D i 3D rozpatrywanych układów, na podstawie której wykazano zasadność zastosowania do obliczeń modelu 2D. Obliczenia numeryczne procesu ogrzewania rozjazdów przeprowadzono w programie ANSYS.

Słowa kluczowe

ANALIZA FEM BEZSTYKOWE OGRZEWANIE ROZJAZDÓW ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE ROZJAZDÓW EOR OBLICZENIOWA DYNAMIKA PŁYNÓW CFD PRZEPŁYW CIEPŁA

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Kraj publikacji

Polska

Autor (1)


Jednostka badawcza

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki