Powrót

Zastosowanie metody elementów skończonych w procesie topnienia medium

W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu topnienia materiału w dwóch modelach cieplnych. Założono, że w rozpatrywanych układach transport ciepła zachodzi wyłącznie mechanizmem przewodzenia. Obliczenia zrealizowano z wykorzystaniem metody entalpowej za pomocą programu ANSYS Fluent. Sprawdzono bilans energetyczny rozwiązania i wykazano prawność otrzymanych wyników.

Słowa kluczowe

METODA ENTALPOWA NUMERYCZNE MODELOWANIE TOPNIENIA PROCES PRZEMIANY FAZOWEJ TRANSPORT CIEPŁA

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Kraj publikacji

Polska

Autor (1)


Jednostka badawcza

Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki