Młodzi naukowcy z PG laureatami Programu im. Iwanowskiej

Pięcioro młodych naukowców z Politechniki Gdańskiej zdobyło stypendia w pierwszej edycji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, umożliwiającego prowadzenie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

 

Laureaci Programu im. Iwanowskiej będą mogli wyjechać na zagraniczne uczelnie:

● dr inż. Daria Majchrowicz (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) – University of St Andrews (Szkocja),

● mgr inż. Monika Śmiełowska (Wydział Chemiczny) – University of Antwerp (Belgia),

● mgr inż. Monika Kosowska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) – University of Toronto (Kanada),

● mgr inż. arch. Joanna Badach (Wydział Architektury) – the University of Hong Kong,

● mgr inż. Ewa Jaszczak (Wydział Chemiczny) – CEBAS-CSIC (Hiszpania).

W I edycji Programu im. Iwanowskiej, służącego zwiększeniu mobilności międzynarodowej młodych naukowców, stypendia przyznano 69 wnioskodawcom. Spośród dofinansowanych wniosków największą grupę stanowią projekty z zakresu nauk przyrodniczych (35), nauk inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Najpopularniejsze kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (8) i Francja (6). Wśród laureatów programu są 44 kobiety, które stanowią ponad 60% stypendystów. Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy obejmować będą pobyt w uznanych ośrodkach naukowych za granicą oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z całego świata.

Listę beneficjentów programu można znaleźć tutaj.