Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny

Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Pomorski Urząd Wojewódzki zapraszają dyrektorów szkół, nauczycieli, rady rodziców oraz uczniów, przedstawicieli środowiska akademickiego, a także przedstawicieli samorządów, pracodawców, związków zawodowych oraz instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją, do udziału w spotkaniu w ramach Pomorskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Spotkanie rozpoczęło się 26 sierpnia o godz. 11.00 na Dziedzińcu Fahrenheita [nr 1, poziom O na mapie kampusu] w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej i potrwa ok. cztery godziny.

 

Obrady w ramach Pomorskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego prowadzone będą w czterech obszarach tematycznych: Nauczyciel – rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela; Budowanie nowoczesnej szkoły o wysokim poziomie jakości; Rodzic – relacje w szkole; Uczeń – szkoła startem do dobrej przyszłości.

Więcej informacji o wydarzeniu i rejestracji uczestników można znaleźć na stronie organizatora.

Źródło:  Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Uwaga! Parking dla gości znajduje się przy ul. Fiszera.