dr inż. Andrzej Chybicki

Email andrzej.chybicki@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 13 26, (58) 348 61 41
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/andrzej.chybicki

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
Numer telefonu (58) 347 13 26
Email andrzej.chybicki@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Zastępca kier. katedry
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 744
Numer telefonu (58) 348 61 41

Notka biograficzna

Andrzej Chybicki
Work Experience  
1.06.2011 – now 

PhD, academic teacher (assistant, assistant professor)

Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland, www.eti.pg.gda.pl

 • conducting scientific research and development works
 • participation in organization works of the university
 • conducting classes with students
01.09.2006 – 01.06.2011

PhD Student

Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Poland, www.eti.pg.gda.pl

 • conducting classes with students
 • conducting scientific research and development works
 • participation in organization works of the university

 

EDUCATION AND TRAINING  
2014

Department's Head deputee

Department of Geoinformatics, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Poland
2011

PhD. DSc

Department of Geoinformatics, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Poland

2006

MSc Eng.

 

Department of Geoinformatics, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Poland

 

Dr Andrzej Chybicki is a professor assistant working in Department of Geoinformatics at Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatics of Gdansk University of Technology. He is author of over 40 scientific papers. His fields of expertise cover various aspects of spatial data processing in GIS systems including remote sensing techniques, spatial data visualization, mobile systems development and digital maps design and implementation.

Dr Chybicki has been working as developer, designer or head in several domestic and international R&D projects including:

 • "Voice Maps - GIS system supporting independent movement of the blind” sponsored by National Center for Research and Development by IniTech Program,
 • "Internet GIS system for remote monitoring and imaging of impurities and other components of marine ecosystems",
 • domestic project "Digital communicator - Personal intercom soldier, codenamed iCOM" - the contractor,
 • Europen Space Agency Project : „HortiSat – Integrated satellite applications for high-value horticultural production”,
 • European Space Agency project: "SmartHMA - Mobile Protform for Deployment of HMA Stadardised Services into different types on non PC system environments in Frome of RSS architecture",
 • ARTEMIS JI  “ACCUS – Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems”.

 

Scientific fields of expertise cover development of mulitresolution methods of multispectral environment remote sensing with focus on satellite observations.

 

Dr Andrzej Chybicki jest adiunktem w Katedrze Systemów Geoinformatycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych. Jego obszary specjalizacji obejmują różne aspekty przetwarzania danych przestrzennych w systemach GIS oraz technik teledetekcji, przestrzenną wizualizację danych, rozwój systemów mobilnych oraz mapy cyfrowe.
Dr Chybicki pracował jako deweloper, projektant lub główny wykonawaca w wielu krajowych i międzynarodowych projektach B+Rw tym:
 "Voice Mapy GIS - system wspierania nawigacji osóbniewidomych"  - projekt Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, program IniTech,
 "System GIS Internetu do zdalnego monitorowania i obrazowania zanieczyszczeń i innych składników ekosystemów morskich",
 projekt krajowy "Cyfrowy komunikator -  iCOM" - wykonawca,
 Projekt Europejskiej AgencjiKosmicznej: "HortiSat - Zintegrowane aplikacje satelitarne o wysokiej wartości dla produkcji ogrodniczej",
 projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej: "SmartHMA - mobilna platforma spełniający standardy HMA w różnych typach środowisk systemowych w formie architektury RSS"