Dostęp do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na poziomie podstawowym | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-31

Dostęp do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) na poziomie podstawowym

aktualności DOAD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 11 stycznia 2022 r. korzystanie z systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) zostanie umożliwione wszystkim pracownikom na poziomie podstawowym (uprawnienia nadane do tego terminu pozostają bez zmian). 

System EZD służy do tworzenia, gromadzenia i przesyłania dokumentów elektronicznych. Dostęp podstawowy do EZD będzie pozwalał na odbiór dokumentów oraz przygotowanie i przesłanie ich między pracownikami uczelni.

W sytuacji konieczności rozszerzenia zakresu uprawnień, które pozwolą na korzystanie z większej liczby funkcjonalności:

  • rejestracji korespondencji wpływającej,
  • przygotowania korespondencji do wysyłki w formie papierowej oraz elektronicznej poprzez ePUAP,
  • zakładania spraw,

niezbędne będzie odbycie szkolenia z obsługi systemu. Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się na stronie Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów.

System EZD jest dostępny bezpośrednio pod adresem: https://ezd.pg.edu.pl/ oraz za pośrednictwem Moja PG w zakładce inne systemy.

Do prawidłowego otwierania dokumentów w systemie EZD, niezbędne jest zainstalowanie na komputerze dodatku do systemu Windows o nazwie EZD AddIn.

W ramach pomocy dotyczącej obsługi systemu EZD powstały:

W celu zapoznania się z treścią kursu należy przy pierwszym logowaniu podać jednorazowo klucz dostępu: EZD2017.

System EZD jest dostępny również w wersji szkoleniowej, która służy do poznania funkcjonalności i samodzielnej nauki.
Wersja szkoleniowa dostępna jest pod adresem:
https://ezd.szkol.pg.edu.pl/.

301 wyświetleń