Zmiana przepisów kancelaryjnych od 1 stycznia 2022 r. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-20

Zmiana przepisów kancelaryjnych od 1 stycznia 2022 r.

aktualności DOAD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą zmienione przepisy kancelaryjno-archiwalne, wydane zostały Zarządzeniem Rektora nr 74/2021 z 10 grudnia 2021 r.

W instrukcji archiwalnej wprowadzono następujące zmiany:

  • Uproszczono procedurę brakowania dokumentacji niearchiwalnej, to znaczy trzy dokumenty zastąpiono jednym (załącznik nr 11 Instrukcji Archiwalnej). Jednocześnie przeniesiono przepisy z Zarządzenia Rektora o bezpiecznym niszczeniu dokumentacji (ZR 38/2018) do Instrukcji Archiwalnej (rozdział 11);
  • Uproszczono procedurę udostępniania materiałów archiwalnych poprzez zmodyfikowanie wniosku o udostępnienie zbiorów (załącznik nr 7 Instrukcji Archiwalnej), co zapewniło lepszą czytelność wniosku.

W Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dodano klasyfikacje:

  • 0072 - Wybory do Rady Centrów;
  • 366 - Wykaz inwentaryzacji;
  • 40300 - Sprawozdania z wykonania godzin z dotacji dydaktycznej;
  • 40303 - Rozkład zajęć dydaktycznych;
  • 40317 - Laboratoria wyjazdowe;
  • 425 - Materiały dydaktyczne dla słuchaczy;
  • 57 - Ocena parametryczna;
  • 703 - Ewidencja dokumentacji wycofanej ze stanu Archiwum.
110 wyświetleń