Udostępnianie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Udostępnianie

udostepnianie

Udostępnianie zbiorów Archiwum PG

Przez udostępnianie akt rozumie się korzystanie z nich w pomieszczeniu Archiwum lub wypożyczenie akt poza lokal Archiwum. Akta udostępnia się wyłącznie dla celów służbowych pracownikom Politechniki oraz na żądanie organów kontrolnych, ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, a także dla celów naukowo-badawczych.

W przypadku osób niebędących pracownikami Politechniki Gdańskiej wymagana jest zgoda Rektora.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych

Wzór wniosku o udostępnianie zbiorów