EZD | Politechnika Gdańska

Treść strony

EZD

Komputer z logo EZD PUW

Do zadań Zespołu EZD należy:

  1. współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku oraz Uniwersytetem Gdańskim w zakresie EZD;
  2. udział i nadzór nad instalacją oraz prawidłowym działaniem EZD;
  3. prowadzenie szkoleń z EZD dla wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych PG;
  4. wsparcie merytoryczne dla wydziałów i jednostek ogólnouczelnianych przy wdrożeniu EZD;
  5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu EZD w PG;
  6. administracja konta instytucjonalnego PG w systemie ePUAP;
  7. administracja konta PG na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF);