Szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkolenia

Ludzie na szkoleniu
Terminarz najbliższych szkoleń
Termin szkolenia Czas trwania szkolenia // zakres szkolenia Uwagi
06.06.2023 r. 9.00-12.00
SZKOLENIE Z OBSŁUGI SYSTEMU EZD
(organizacja pracy w systemie, tworzenie, obsługa i obieg dokumentacji, korespondencja, praca w zastępstwie)
Zapis na szkolenie
20.06.2023 r. 9.00-12.00
SZKOLENIE Z OBSŁUGI SYSTEMU EZD
(organizacja pracy w systemie, tworzenie, obsługa i obieg dokumentacji, korespondencja, praca w zastępstwie)
Zapis na szkolenie

Szkolenia odbywają się w godzinach 9.00-12.00 w salce szkoleniowej w Audytorium Novum (sala 204, II piętro).

Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie, pracownik Zespołu EZD skontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu potwierdzenia wybranego terminu. O uczestniczeniu w konkretnym dniu szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
W jakim celu należy odbyć szkolenie z obsługi systemu EZD

Każdy pracownik Politechniki Gdańskiej posiada dostęp do systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w zakresie podstawowym. 
Dostęp podstawowy do EZD pozwala na odbiór dokumentów wpływających na konto pracownika w postaci elektronicznej - zeskanowanej do systemu przez Kancelarię PG lub przekazanej na konto pracownika przez innego użytkownika systemu. Praca w EZD umożliwia także samodzielne przygotowywanie, przesyłanie oraz monitorowanie obiegu dokumentów w postaci elektronicznej między pracownikami uczelni.

W celu poznania możliwości jakie daje system EZD na szkoleniu praktycznym oraz w sytuacji konieczności rozszerzenia zakresu uprawnień (rejestracja korespondencji wpływającej, przygotowanie korespondencji do wysyłki w formie papierowej oraz elektronicznej poprzez zintegrowany z EZD moduł ePUAP, zakładanie spraw), należy odbyć szkolenie z obsługi systemu.