Szkolenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Szkolenia

Ludzie na szkoleniu

Każdy pracownik Politechniki Gdańskiej posiada dostęp do EZD w zakresie podstawowym (bez możliwości rejestracji korespondencji wpływającej, przygotowania korespondencji do wysyłki w formie papierowej oraz elektronicznej poprzez ePUAP, zakładania spraw). 
Dostęp podstawowy do EZD pozwala na odbiór dokumentów oraz przygotowanie i przesłanie ich między pracownikami uczelni.
W sytuacji konieczności rozszerzenia zakresu uprawnień, należy odbyć szkolenie z obsługi systemu EZD.

Osoba szkolona powinna przynieść na szkolenie wypełnione i podpisane przez przełożonego i pracownika upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w EZD.

Szkolenia odbywają się we wtorki, w godzinach 9.00-12.00 w salce szkoleniowej w Audytorium Novum (sala 204, II piętro).
 

W poniższej tabeli umieszczane są na bieżąco terminy najbliższych szkoleń. Prosimy o zapis na szkolenie za pomocą umieszczonego w tabeli linku do formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie, pracownik Zespołu EZD skontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu potwierdzenia wybranego terminu.
O uczestniczeniu w konkretnym dniu szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. 

Terminarz najbliższych szkoleń

Termin szkolenia Czas trwania szkolenia Uwagi
12 lipca 2022 r. 9.00-12.00 Zapis na szkolenie
9 sierpnia 2022 r. 9.00-12.00 Zapis na szkolenie
Szkolenia zrealizowane    
11 stycznia 2022 r.     
25 stycznia 2022 r.     
08 lutego 2022 r.     
15 lutego 2022 r.    
01 marca 2022 r.     
08 marca 2022 r.     
22 marca 2022 r.     
05 kwietnia 2022 r.     
26 kwietnia 2022 r.    
17 maja 2022 r.     
31 maja 2022 r.    
14 czerwca 2022 r.    
28 czerwca 2022 r.