Akty prawne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Akty prawne

Zarządzenia Rektora 

Zarządzenie Rektora nr 79/2020 z 03 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia normatywów kancelaryjnych tj. instrukcji kancelaryjnej Politechniki Gdańskiej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Politechniki Gdańskiej.


Zarządzenie Rektora nr 8/2018 z 7 marca 2018 r. w sprawie: zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych, wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz powoływania Rektorskiej Komisji ds. Systemu EZD na Politechnice Gdańskiej.


Pisma okólne Rektora

Pismo okólne Rektora nr 10/2020 z 20 marca 2020 r. w sprawie: procedowania wniosków o zakup lub przedłużenie ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Pismo okólne Rektora nr 30/2018 z 20 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i zmiany Koordynatora Czynności Kancelaryjnych.


Pismo okólne Rektora nr 7/2018 z 7 marca 2018 r. w sprawie: powołania Rektorskiej Komisji ds. systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), Głównego koordynatora Systemu EZD, Koordynatora Czynności Kancelaryjnych oraz Administratora ds. Technicznych Systemu EZD.


Pismo okólne Rektora nr 8/2018 z 7 marca 2018 r. w sprawie: odbierania i wysyłania pism z konta instytucjonalnego Politechniki Gdańskiej na platformie ePUAP za pomocą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).