Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 odbywa się w oparciu o warunki i tryb rekrutacji określone >>> Uchwałą Senatu PG nr 157/2018/XXIV z dn. 21 lutego 2018 r. Dysponujemy również dwujęzyczną wersją tego dokumentu >>> PL/EN uchwała + PL/EN warunki.

Nabór na studia doktoranckie prowadzony jest w następujących dyscyplinach w ramach następujących wydziałów.

Wydział Dyscyplina naukowa Tryb studiów 
Stacjonarne Niestacjonarne
Chemiczny Biotechnologia  
Chemia  
Technologia chemiczna  
Elektrotechniki i Automatyki Automatyka i Robotyka  
Elektrotechnika  
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Automatyka i Robotyka  
Elektronika  
Informatyka  
Telekomunikacja  
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna  
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Fizyka  
Inżynierii Lądowej i Środowiska Budownictwo  
Inżynieria środowiska  
Architektury Architektura i urbanistyka  
Mechaniczny Budowa i Eksploatacja Maszyn  
Inżynieria materiałowa  
Mechanika  
Oceanotechniki i Okrętownictwa Budowa i Eksploatacja Maszyn
Zarządzania i Ekonomii Ekonomia
Nauki o Zarządzaniu

 

Wydział Dyscyplina naukowa Tryb studiów 
Stacjonarne Niestacjonarne

Chemiczny PG i Chemii UG

Interdyscyplinarne środowiskowe studia doktoranckie, realizowane we współpracy z Uniwersytem Gdańskim

"Chemistry for Health and the Environment"
(INTERCHEM)

Biotechnologia  
Chemia  
Technologia chemiczna