Zajęcia z grupy soft-skills w semestrze letnim 2018/2019 (current courses in 2018/2019)


 

Modernism in Turkey: the contribution of the German-Area Architects, 15h, 2 ECTS-credits, More details>>>

Dr Paola Ardizzola invites you for a series of seminars on the history of architecture of the twentieth century, including modernist inspirations of German artists adapted in the culture of the Middle East in Turkey. Therefore, the questions are posed about an effectiveness of such the architectural cross-cultural experiment and new created values of tradition. Lectures are open for PhD students from different fields of science.

Time Place*
6.05 (Mon) 16:00-20:30 312 A (Main Building)
7.05 (Tue) 16:00-20:30 312 A (Main Building)
8.05 (Wed) 15:30-20:00 312 A (Main Building)

 

 

Basic didactic methods, 15 h, 2 ECTS-credits

Teacher: Prof. Astrid Męczkowska-Christiansen, AMW

The aim is to enhance your teacher’s role of supporting students’ learning by creativity and innovation. The course involves facets of psychological foundations of learning theories, goals of learning/teaching processes, teaching methods, issues of students' motivation, issues of assessment/evaluation.

Time Place*
11.04 (Thu) 16:00-18:15 EA06
18.04 (Thu) 16:00-18:15 EA06
25.04 (Thu) 16:00-18:15 EA06
9.05 (Thu) 16:00-18:15 EA06
16.05 (Thu) 16:00-18:15 EA06

(*) Find the place here: https://campus.pg.edu.pl/
EA06 – ETI building A, no 41

 

 

Technics of distant teaching>>> 15h, 2 ECTS-credits

Teacher: Magdalena Musielak, PhD, CNMiKnO PG

After 3hs consultation you will have a task - about 12 hs practice by distant way. Instructor, Magdalena Musielak, PhD, will describe you tools’ opportunities to support your work of creating a course in Moodle.

Time: to 30th June

 

 

Scientific databases and information skills 5h, 1 ECTS-credits

Teacher: Magdalena Szuflita-Żurawska, BG PG

The training allows to acquire advanced information skills needed in doctoral studies, such as finding academic journals literature, using and evaluating information for academic studies, exploring the tools that enable scholars to keep track of information and academic research published through different channels, and publishing scientific outcomes.

Group Time Place*
WEiA/WCh (dr wdrożeniowi) 18.05 (Sat) 10:00-15:00 multimedia room, GUT Library (Main Building)
WCh 25.05 (Sat) 10:00-15:00
WETI/WFTiMS 8.06 (Sat) 10:00-15:00
WILiŚ/WM/WOiO 15.06 (Sat) 10:00-15:00
WZiE/WA 18.06 (Tue) 15:00-20:00

 

 

Open Science & researchers’ activities, 10h, 2 ECTS credits, More details>>>

Teacher: Magdalena Szuflita-Żurawska, BG PG, Open Science Trainer Certificate by Foster Open Science Project on behalf of LIBER Europe (Association of European Research Libraries)

Project InterPhD2 (POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16) >>> 

Fields of science: chemistry; electronics, telecommunications and informatics; civil and environmental engineering

Seminar on open access to scientific data involves issues related to papers and raw data resources. The importance of open access in contemporary scientific activity will be discussed, including making quantitative and qualitative scientific data available and making one’s papers available on the internet, etc.

Time Place*
16.04 (Tue) 16:30-19:30 EA32
23.04 (Tue) 16:30-19:30 EA32
25.04 (Thu) 16:30-20:30 NE Aut 2
14.05 (Tue) 16:30-19:30 EA31

(*) Find the place here: https://campus.pg.edu.pl/
EA31 - ETI building A, no 41
NE Aut 2 - ETI building B, no 42

 

 

Wybrane zagadnienia socjologii 15g, 2 ECTS

Prowadząca: dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG WA PG

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do doktorantów z otwartym przewodem doktorskim oraz zadeklarowaną socjologią jako przedmiot z dyscypliny dodatkowej na egzaminie doktorskim. Pozostali doktoranci także mogą uczestniczyć w zajęciach - od II roku st. doktoranckich.

Termin godzina Miejsce
21.05 (Wt) 16:00-18:30 312 A GG
28.05 (Wt) 16:00-18:30 312 A GG
4.06 (Wt) 16:00-18:30 312 A GG
10.06 (Pon) 16:00-18:30 312 A GG
17.06 (Pon) 16:00-18:30 312 A GG

 

 

Techniki prowadzenia zajęć na odległość (e-kurs) 15h, 2 ECTS credits

Prowadząca: dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, CNMiKnO PG

Kurs e-learningowy na platformie e-Nauczanie jest wprowadzeniem doktorantów w metodę pracy w środowisku wirtualnym w celach dydaktycznych i w ramach popularyzacji swoich wyników naukowych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się m. in. z zagadnieniami dotyczącymi: specyfiki nauczania na odległość, istotnych kwestii związanych z projektowaniem e-kursu, podniesienie jakości przekazu e-kursu, obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z kształceniem na odległość (prawo autorskie), zagrożeń związanych z pracą na platformach kształcenia na odległość. Zadaniem e-kursu jest pogłębienie umiejętności innowacyjnego dzielenia się własną wiedzą oraz popularyzacji nauki.

e-kurs: od 10.05 do 30.06. 2019 r.

 

 


Zrealizowany program w semestrze zimowym 2018/2019 >>>

Zrealizowany program w semestrze letnim 2017/2018 >>>

Zrealizowany program w semestrze zimowym 2017/2018 >>>

Zrealizowany program w semestrze letnim 2016/2017 >>>

Zrealizowany program w semestrze zimowym 2016/2017 >>>

Zrealizowany program w semestrze letnim 2015/2016 >>>

Zrealizowany program w semestrze zimowym 2015/2016 >>>