Zajęcia z grupy soft-skills w semestrze zimowym 2019/2020 (current courses in 2019/2020)


 

Doctoral School at GUT

Course Group Time and place
Intellectual property protection Group I  3.12 Tu, 1-3:30 p.m., room 206 NE
10.12 Tu, 1-3:30 p.m., room 206 NE room 110 NE
Group II 6.12 Fr, 1-3:30 p.m., room 207 NE
17.12 Tu, 1-3:30 p.m., room 206 NE
Scientific databases and information skills Group I 4.12 We, 10 a.m.-3 p.m., Multimedia room Library Main Buid GUT
Group II 12.12 Th, 10 a.m.-3 p.m., Multimedia room Library Main Buid GUT
Group III 13.12 Fr, 10 a.m.-3 p.m., Multimedia room Library Main Buid GUT
Group IV 15.01.2020 We, 10 a.m.-3 p.m., Multimedia room Library Main Buid GUT

 

 

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa PG

Przedmiot Grupa Czas i m-ce
Scientific databases and information skills n/d Styczeń 2020

 

Doktoranci II-IV r.st. / PhD students II-IV year of st.

Przedmiot/Course Czas i m-ce/ Time and place
Zarządzanie projektem badawczym (międzynarodowym/interdyscyplinarnym) Styczeń 2020
Designing distance teaching activities 5.12.2019 - 20.01.2020 (online)
Scientific databases and information skills 22.01.2020 (gr I) 15:00-20:00;
29.01.2020 (gr II) 15:00-20:00
Intellectual property protection Styczeń 2020
Publication and IP rights /Part II (Inter PhD 2 participants) Styczeń 2020

 

 


Zrealizowany program w semestrze letnim 2018/2019 >>>

Zrealizowany program w semestrze zimowym 2018/2019 >>>

Zrealizowany program w semestrze letnim 2017/2018 >>>

Zrealizowany program w semestrze zimowym 2017/2018 >>>

Zrealizowany program w semestrze letnim 2016/2017 >>>

Zrealizowany program w semestrze zimowym 2016/2017 >>>

Zrealizowany program w semestrze letnim 2015/2016 >>>

Zrealizowany program w semestrze zimowym 2015/2016 >>>