Prof. Aleksandra Parteka z nagrodą MNiSW I stopnia Prof. Aleksandra Parteka z nagrodą MNiSW I stopnia


Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Decyzje rektora ws. stypendiów już do odbioru Decyzje rektora ws. stypendiów już do odbioru


Po ich odbiór zapraszamy do sekretariatów studiów doktoranckich na swoich wydziałach.

Wprowadzenie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Wprowadzenie opłat za niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa


W dn. 6 grudnia 2017 r. zmianie uległ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Wyświetlanie 1 - 5 z 147 rezultatów.
z 30