Aktualizacja wykazów punktowanych publikacji

Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o nowych, rozszerzonych wykazach czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych. #Szczegóły