Ankieta "Studia doktoranckie w Polsce - stan faktyczny"

Do 30 listopada 2016 r. będzie można wziąć udział w badaniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 „Studia doktoranckie w Polsce – stan faktyczny”.

Najistotniejsze jest objęcie badaniem jak najszerszego grona doktorantów oraz różnych dyscyplin, uczelni i jednostek naukowych prowadzących studia doktoranckie. To pozwoli na uzyskanie kompleksowego obrazu w kluczowych kwestiach związanych ze studiami doktoranckimi.

Link do ankiety