Bezpłatne szkolenia dla młodej kadry PG – projekt POWER 3.4

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4 pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”:

  • narzędzia informatyczne w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i testów w zajęciach tradycyjnych oraz online: 5, 10, 12.06.2019 r., w godz. 12.00–17.00; WEBINAR odbędzie się 13.06.2019 r. o godz. 17.00 lub 14.06 godz. 9.00 (do ustalenia z prowadzącym);
  • wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej; ZMIANA TERMINU: 24.06.2019 i 25.06.2019 r., w godz. 12.00–15.00;
  • wyszukiwanie i analiza informacji metodami białego wywiadu, czyli OSINT (Open Source Intelligence) wykorzystującego otwarte źródła informacji i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym; ZMIANA TERMINU: 15.07.2019 i 16.07.2019 r., w godz. 10.00–13.00;
  • nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych: 9, 10, 11.07.2019 r., w godz. 9.00–15.00.

Wkrótce uruchomione zostaną również zapisy na letnią edycję kursu języka angielskiego, który odbędzie się w okresie 1–16.07.2019 r.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia na stronie projektu
https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/kalendarium-szkolen.

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie Biblioteki Głównej PG dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, dzięki współpracy Biblioteki PG, Centrum Usług Informatycznych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Języków Obcych.

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów.