Dofinansowanie dla doktorantów dot. konferencji

Informujemy, że w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej możliwe jest otrzymanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizacji zadań za granicą. Możliwe jest uczestnictwo doktoranta w więcej niż jednej konferencji naukowej - doktoranci, którzy w przeszłości skorzystali już z tego dofinansowania mogą ubiegać się o nie ponownie. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy. Regulamin>>>

Szczegółowe informacje: mgr Sylwia Sarniak, p. 520 GB, sylwia.sarniak@pg.edu.pl, tel. 58 347-11-48