Dofinansowanie kosztów Open Access

W ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (POWER 3.5) w zakresie programów kształcenia na III stopniu studiów możliwe jest otrzymanie dofinansowania kosztów Open Access za publikacje artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach wysoko punktowanych na aktualnej liście ministerialnej (70 i więcej punktów).

Zaleca się, aby publikacje były samodzielne, ale dopuszcza się także artykuły pisane wspólnie z promotorem lub zespołem naukowym (warunek: doktorant musi być pierwszym autorem).

Dofinansowanie wynosi u × 6011,37 zł, gdzie u oznacza udział doktoranta w danym artykule.

Żeby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wypełniony wniosek (pobierz) w Biurze Obsługi Doktorantów w pokoju 520 Gm. B oraz przesłać na e-mail: sylwia.sarniak@pg.edu.pl. Warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania jest dostarczenie faktury wystawionej na następujące dane:

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP 5840203593

Wnioski będą rozpatrywane przez Centralną Radę Kierowników Studiów Doktoranckich w sposób ciągły, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Nabór trwa do 31 grudnia 2020 lub do wyczerpania funduszy.